Ga naar de inhoud

Polen versus de Europese Unie: de technocratische macht van Europa

Foto: Warschau, hoofstad van Polen. Deze stad was tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest. Toen het land onder het communisme viel in de jaren daarna, werd de stad heropgebouwd volgens de communistische architectuur van die tijd, maar na 1989 werd er op hoog tempo gemoderniseerd naar Amerikaans voorbeeld (bron: Kamil Gliwiński)

16 januari 2018 / leestijd: 2 minuten

De Commissie heeft artikel 7 van het EU-verdrag ingeroepen, maar haar macht is beperkt. Het is eerder het Hof van Justitie dat de lidstaten tot de orde roept.

Het is de eerste keer dat de Commissie een beroep doet op artikel 7, maar het is duidelijk dat de gevolgen voor Polen hoogstwaarschijnlijk uitblijven. De strafmaatregel, in dit geval het afnemen van het stemrecht van Polen in de Raad, kan enkel worden uitgevoerd als de Europese Raad de maatregel unaniem goedkeurt en Hongarije heeft al aangegeven dat niet te zullen doen.

Wil dat zeggen dat de macht van de Europese Unie beperkt is? Dit zegt voornamelijk iets over de macht van de Commissie. De Commissie is de instelling die het initiatief kan nemen: zij vaardigt voorstellen uit, of het nu om nieuwe wetgeving gaat of om strafmaatregelen. Tot welke resultaten dat initiatief leidt, heeft de Commissie niet in de hand.

Er is echter nog een andere manier om lidstaten tot de orde te roepen en dit middel wordt wel vaker toegepast, mét succes. Wanneer de Commissie een schending van de Europese regels vaststelt, kan ze een zaak voor het Hof van Justitie brengen. Het is net daar dat de technocratische macht van Europa ligt. Het Hof van Justitie is een onafhankelijke instelling die sancties kan opleggen bij een overtreding van de Europese wetgeving. Zo hebben we in België een sanctie gehad voor de verhindering van het vrije verkeer van werknemers tussen de Belgische taalgebieden en, bij uitbreiding, werknemers uit andere lidstaten.

Zo werkt de technocratische macht van de Europese Unie: nieuwe wetgeving moet unaniem door de lidstaten worden goedgekeurd, maar hoe die wetgeving wordt geïnterpreteerd en toegepast, wordt voorgelegd aan het Hof. De Commissie heeft ook een inbreukprocedure tegen Polen opgestart. Het is interessanter om de resultaten daarvan af te wachten dan van de inroeping van artikel 7.

Vond je dit artikel interessant? Deel het dan met je vrienden:

Registreer je
Registreren voor

0 Reacties
Inline feedbacks
Zie alle reacties