Polen versus de Europese Unie: de technocratische macht van Europa

De Commissie heeft artikel 7 van het EU-verdrag ingeroepen, maar haar macht is beperkt. Het is eerder het Hof van Justitie dat de lidstaten tot de orde roept.

Polen versus de EU

Het is de eerste keer dat de Commissie een beroep doet op artikel 7, maar het is duidelijk dat de gevolgen voor Polen hoogstwaarschijnlijk uitblijven. De strafmaatregel, in dit geval het afnemen van het stemrecht van Polen in de Raad, kan enkel worden uitgevoerd als de Europese Raad de maatregel unaniem goedkeurt en Hongarije heeft al aangegeven dat niet te zullen doen.

Wil dat zeggen dat de macht van de Europese Unie beperkt is? Dit zegt voornamelijk iets over de macht van de Commissie. De Commissie is de instelling die het initiatief kan nemen: zij vaardigt voorstellen uit, of het nu om nieuwe wetgeving gaat of om strafmaatregelen. Tot welke resultaten dat initiatief leidt, heeft de Commissie niet in de hand.

Er is echter nog een andere manier om lidstaten tot de orde te roepen en dit middel wordt wel vaker toegepast, mét succes. Wanneer de Commissie een schending van de Europese regels vaststelt, kan ze een zaak voor het Hof van Justitie brengen. Het is net daar dat de technocratische macht van Europa ligt. Het Hof van Justitie is een onafhankelijke instelling die sancties kan opleggen bij een overtreding van de Europese wetgeving. Zo hebben we in België een sanctie gehad voor de verhindering van het vrije verkeer van werknemers tussen de Belgische taalgebieden en, bij uitbreiding, werknemers uit andere lidstaten.

Zo werkt de technocratische macht van de Europese Unie: nieuwe wetgeving moet unaniem door de lidstaten worden goedgekeurd, maar hoe die wetgeving wordt geïnterpreteerd en toegepast, wordt voorgelegd aan het Hof. De Commissie heeft ook een inbreukprocedure tegen Polen opgestart. Het is interessanter om de resultaten daarvan af te wachten dan van de inroeping van artikel 7.

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *