De media publiceren meer dan ooit tevoren en toch lijkt het steeds moeilijker om door de bomen het bos nog te zien. De losstaande verhalen en flarden informatie die ons overspoelen zorgen voor een fragmentarisch beeld. We zien de stenen die boven het water uitsteken wel, maar niet waarom het water op sommige plaatsen sneller stroomt dan op andere.

Daarom is het mijn doel om thema per thema te werken. Eens mijn interesse voor een thema gewekt is, wil ik het uitspitten tot op de bodem. Dat stelt me in staat de rode draad te vinden doorheen een reeks verhalen of om context te bieden bij een gebeurtenis.

Enkele thema's waar ik de voorbije 2 jaar aan heb gewerkt, zijn online privacy, Brexit, het onlosmakelijk verband tussen de economie en de samenleving, en participatieve democratie.